Share:

Summer Workshop: High school & University interchange of ideas

Jul 07, 2016

Working session evolving high school teachers and university lecturers, within the course "El repte d'educar per una ciutadania global i transformadora des de l'àrea de ciències i tecnologia a educació secundària", www.eduglobalstem.cat.